Τέλος

Μόνο εσύ που το άρχισες μπορείς να το τελειώσεις._

CONVERSATION