Πρόβατα

-Πώς βελάζουν τα κόκκινα πρόβατα;
-Κνέεεεεεεεεεεεεεεε.......

CONVERSATION