Ο Χορός

Η "δημοκρατία" τους χορεύει τσιφτεντέλι πάνω στην δυστυχία του Λαού, ξεχνούν όμως ότι δεν είναι ο χορός των Ελλήνων αυτός...

CONVERSATION