Κατοχή

"Πολλοί που νομίζουν πως είναι εργάτες της πολιτικής, είναι απλώς εργαλεία"

Lord Salisbury, 1830-1903

CONVERSATION