Η Μοίρα

"Η φιλοσοφία μου χάρισε την ετοιμότητα να αντιμετωπίσω οποιαδήποτε στροφή της μοίρας"

Διογένης, 410-323 π.Χ.

CONVERSATION