Προδότες

"Ο οίκτος είναι προδοσία"

Ροβεσπιέρος, 1758-1794

CONVERSATION