Το Χρέος

"Τιμή σ’ εκείνους όπου στην ζωή των
ώρισαν να φυλάγουν Θερμοπύλες.
Ποτέ από το χρέος μη κινούντες"

Κωνσταντίνος Καβάφης, 1868-1933

CONVERSATION