Προπαγάνδα

«Το ψέμα έχει ταχύτητα, αλλά η αλήθεια έχει αντοχή»

Edgar J. Mohn

CONVERSATION