Αλήτες Λέρες Εργατοπατέρες

«Δεν υπάρχουν Έλληνες κομμουνιστές. Όταν κανείς γίνει συνειδητός κομμουνιστής παύει να 'ναι Έλληνας»

Στρατής Μυριβήλης, 1892-1969

CONVERSATION