ΝΑΖΙ κανείς ή να μην ζεί;

"Άλλοι έχουν το όνομα και άλλοι έχουν την χάρη"

Λαϊκή παροιμία

CONVERSATION