Το "Θάρρος"

"Δώσε θάρρος στο χωριάτη να σ’ ανέβει στο κρεβάτι"

Λαϊκή παροιμία

CONVERSATION