Μολών Λαβέ


"Οι αρχές της στρατηγικής είναι να ξέρεις το πεδίο μάχης, να ξέρεις τις δυνάμεις του αντιπάλου σου και να κάνεις κάτι που ο αντίπαλος σου δεν περιμένει"


Σουν Τζου, ~5ος αιών π.Χ.

CONVERSATION