Ελευθερία Ή Θάνατος


"Η Κρήτη δεν θέλει νοικοκυραίους, θέλει κουζουλούς. Αυτοί οι κουζουλοί την κάνουν αθάνατη"


Νίκος Καζαντζάκης, 1883-1957

CONVERSATION