Ο Ηγέτης δεν είναι ικέτης.


28/10/1940-28/10/2013 η Εθνική Αντίσταση συνεχίζεται... Ζήτω η Αιώνια Ελλάς!

CONVERSATION