Οι Ιδέες


"Ο ναός είναι ιερός επειδή δεν είναι προς πώλησιν"

Ezra Pound, 1885-1972

CONVERSATION