Το Μέλλον"Όποιος είδε τα τωρινά, τα είδε όλα, κι αυτά που έγιναν ανέκαθεν κι όσα θα γίνουν στο άπειρο μέλλον. Γιατί όλα είναι ίδια κι όμοια"

Μάρκος Αυρήλιος, 121-180 μ.Χ.

CONVERSATION