Δικαιοσύνη


"Η δικαιοσύνη χωρίς δύναμη είναι ανίσχυρη. Δύναμη χωρίς δικαιοσύνη είναι τυραννία"


Blaise Pascal, 1623-1662

CONVERSATION