Τα Σύννεφα"Οι αντιξοότητες είναι η διαμαντόσκονη με την οποία ο Ουρανός γυαλίζει τα κοσμήματά του"

Thomas Carlyle, 1795-1888

CONVERSATION