Ιστορία


"Όποιος δεν θυμάται το παρελθόν του, είναι καταδικασμένος να το ξαναζήσει"


George Santayana, 1863-1952

CONVERSATION