Το Χρέος


"Κι αν είναι ο λάκκος σου πολύ βαθύς,

χρέος με τα χέρια σου να σηκωθείς"

Κώστας Βάρναλης, 1883-1974

CONVERSATION