Βουλή των Ακαταλλήλων


Μια τυπική συνεδρίαση της βουλής που καταλήγει σε παρωδία:


CONVERSATION