Δεν υπάρχουν διλήμματα μπροστά στην Αλήθεια


Αυτές τις μέρες είδαμε πολλά, ακούσαμε πολλά αλλά γνωρίζουμε την Αλήθεια.

CONVERSATION