Ο Κόσμος


"Ο κόσμος είναι ένας και ενιαίος για τους ξυπνητούς, οι υπόλοιποι ζούν ο καθένας τον δικό του"


Ισοκράτης, 436-338 π.Χ

CONVERSATION