Κίνδυνος

"Δεν πρέπει λόγω επικείμενου κινδύνου να υποκύψεις σε κάτι δουλοπρεπές"

Πλάτων, 427-347 π.Χ.

CONVERSATION