Κοινοβουλευτική Δικτατορία

"Σήμερα μόνο οι ηλίθιοι κάνουν δικτατορίες με τανκς, από τη στιγμή που υπάρχει η τηλεόραση"

Umberto Eco, 1932-CONVERSATION