ΠΑ-ΣΟΚ

"Η καλύτερη διακυβέρνηση είναι εκείνη όπου ο λαός υπακούει στους άρχοντες κι οι άρχοντες στους νόμους"

Σόλων, 630-560 π.Χ.

CONVERSATION