Αυτοί είσαι Εσύ


Αυτοί σου έδωσαν ελπίδα. Αυτοί σου έδωσαν φωνή. Αυτούς φυλάκισαν... Θα επιστρέψεις πίσω στη σιωπή και την υπομονή;

CONVERSATION