Δολοφονία


"Οι πολιτισμοί, όταν χάνονται, είναι θύματα αυτοκτονίας, όχι δολοφονίας"


Arnold J. Toynbee, 1889-1975

CONVERSATION