Μείνε Άνθρωπος


"Ο άνθρωπος δεν είναι ένα πιθάρι που πρέπει να γεμίσουμε, αλλά μια φωτιά που πρέπει να ανάψουμε"


Dorothea Brande, 1893-1948

CONVERSATION