Κάλπη


"Μια πέτρα που κυλάει δεν μαζεύει μούχλα"


Publilius Syrus, 1ος μ.Χ. αιών

CONVERSATION