Της θάλασσας τα δάνεια


"Καταπίνουμε με απληστία κάθε ψέμα που μας κολακεύει, αλλά την αλήθεια που μας φαίνεται πικρή την παίρνουμε με μικρές γουλιές"


Denis Diderot, 1713-1784

CONVERSATION