Μεγαλοκαρχαρίες


Προσπαθούν να "καταπιούν" της Χρυσή Αυγή οι μεγαλοκαρχαρίες αλλά δεν υπολογίζουν ότι θα τους κάτσουμε στον λαιμό.

CONVERSATION