Ευρωσύστημα


"Αν θέλεις να κάνεις κάποιον πλούσιο, μην του προσθέτεις χρήματα, να του αφαιρείς επιθυμίες"


Επίκουρος, 341-270 π.Χ.

CONVERSATION