Ήρθε η ώρα να σηκωθείς"Ύπνω και θανάτω διδυμάοσιν"

Όμηρος, 800-750 π.Χ. (απόδοση: ο ύπνος και ο θάνατος είναι δίδυμα αδέλφια)

CONVERSATION