Το Μέλλον


"Μην αφήνεις ποτέ το μέλλον να σε ενοχλήσει. Θα το αντιμετωπίσεις, αν πρέπει, με τα ίδια όπλα της λογικής που σε εξοπλίζουν σήμερα εναντίον του παρόντος"

Μάρκος Αυρήλιος, 121-180 μ.Χ.

CONVERSATION