Ευρωπαϊκή Δικτατορία


"Δεν υπάρχουν αρκετές φυλακές, αρκετή αστυνομία, αρκετά δικαστήρια για να μπορέσουν να επιβάλλουν ένα νόμο που δεν στηρίζεται από τον λαό"

Hubert Humphrey, 1911-1978

CONVERSATION