Παίξε και κέρδισε"Τα φαινόμενα απατούν"


Λαϊκή Παροιμία

CONVERSATION