7 Θανάσιμα Αμαρτήματα


Η Αλαζονεία θεωρείται ως η μητέρα των επτά θανάσιμων αμαρτημάτων...

CONVERSATION