Το Παιχνίδι


"Στη ζωή, αντίθετα με το σκάκι, το παιχνίδι συνεχίζεται και μετά το ματ"


Isaac Asimov, 1920-1992

CONVERSATION