Η Πόρτα


"Ότι σπέρνεις θερίζεις"

Λαϊκη Παροιμία

CONVERSATION