Σκυλιά του Πολέμου


Όποιοι κοιμούνται με σκυλιά, ξυπνάνε με ψύλλους.

CONVERSATION