Γέννεση"Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μίσος. Απ’ αυτό γεννιούνται οι ιδέες"

Jean Genet, 1910-1986

CONVERSATION