Κάποιοι Ακόμα Αντιστέκονται


Μέσα στο νέο έτος θα ξεχωρίσει η φύρα από το στάρι. Θα κληθείς να τους προσκυνήσεις σαν άβουλος σκλάβος ή θα επιλέξεις να Αντισταθείς σαν ανυπότακτος Έλληνας.


Ό,τι κι αν αποφασίσεις, εμείς έχουμε πάρει την απόφασή μας._

CONVERSATION