Τσεκούρι και Φωτιά


"Κανείς ποτέ δεν ξεχνά πού έχει θάψει το τσεκούρι"


Kin Hubbard, 1868-1930

CONVERSATION