Αθανατοι Έστε


Μακάριοι έστε οι τολμηροί
Μακάριοι έστε οι αμαρτωλοί
Μακάριοι έστε οι διαφορετικοί
Εο σου δοκεί

Μακάριοι έστε οι καταραμένοι
Μακάριοι έστε οι κυνηγοί
Ενός ονείρου πραγματικοί

Αθάνατοι έστε οι δυνατοί
Αθάνατοι έστε οι ερμητικοί
Αθάνατοι έστε οι τραγικοί
Εο σου δοκεί

Αθάνατοι έστε οι ρωμαλοί
Αθάνατοι έστε οι τολμηροί
Οδοιπόροι των αισθήσεων πραγματικοί

CONVERSATION