Ουρανός


"Καθαρός ουρανός αστραπές δε φοβάται"


Λαϊκή παροιμία

CONVERSATION