Το Θάρρος


"Δώσε θάρρος στον χωριάτη να σου ανέβει στο κρεββάτι"


Λαϊκή Παροιμία

CONVERSATION