Ελπίδα


Το τελευταίο κακό που βγήκε από το κουτί της Πανδώρας ήταν η Ελπίδα.

CONVERSATION