-Αναμονή-


Η αναμονή κάνει την ευχαρίστηση πιο έντονη και την εκδίκηση πιο αποτελεσματική...

CONVERSATION