Η Τιμή

"Η Τιμή τιμή δεν έχει"

Λαϊκή Παροιμία

CONVERSATION